Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Unique Travel brengt alle boekingen onder bij United Travel (ANVR 5471 en SGR 3642). U boekt bij en betaalt aan United Travel (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152). 

Wij bevestigen dat wij optreden als uw tussenpersoon. Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator - alsmede onze dienstverlening terzake - zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen. De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf. Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of van een dienstverlener aangesloten bij SGR aanspraak maken op de garantieregeling van SGR voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl (garantieregeling). Voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

United Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

 

Privacyverklaring

Unique Travel respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Unique Travel worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Unique Travel geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Unique Travel stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Wij gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Unique Travel behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Unique Travel gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Unique Travel zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: manon@unique-travel.nl

 

Unique Travel   |   Manon Verdam   |   manon@unique-travel.nl   |   +31 6 18446712